Možno už ste študentom na VŠ a mordujete sa s tým, ako celé toto náročné štúdium zvládnuť. Alebo ste práve ukončili strednú školu a hlásite sa na svoju vytúženú vysokú školu. Síce vás rodičia, starší súrodenci, či kamaráti čiastočne oboznámili, ako to na takej vysokej škole chodí, zistíte to až vtedy, keď to okúsite na vlastnej koži. Čo teda robiť preto, aby ste školu úspešne dokončili a priebeh štúdia nebol až taký komplikovaný a náročný?

přednáška.jpg

  • Oboznámte sa so všetkým v škole. Najmä so systémom štúdia, so zapisovaním predmetov, rozvrhom a s kreditovým systémom, aby ste po troch rokoch nezistili, že pre nedostatok kreditov už ďalej ísť nemôžete. To by teda bola veľká smola a hlavne – tri zmárnené roky. Buďte teda precízny a nenechávajte si to na poslednú chvíľu.
  • Nebojte sa pýtať, pretože ten, kto sa nič nepýta, sa nič nedozvie. Jasné, no nie? Ak niečomu nerozumiete, pýtajte sa dovtedy, kým to nepochopíte. Či už ide o štúdium ako také, alebo o konkrétne predmety a témy, ktorým nerozumiete.
  • Buďte usilovný, samozrejme, nemusíte tráviť nad knihami každý deň 8 hodín. Plňte si však priebežné úlohy, seminárne, či iné práce píšte včas tak, aby ste to stihli.
  • Plánujte, pretože ak si dopredu nenaplánujete, čo máte na kedy urobiť, stratíte sa v tom a v horšom prípade sa môže stať, že nejaký dôležitý termín prešvihnete.

vysoká škola.jpg

  • Buďte spoločenský, lebo na vysokej škole vznikajú najlepšie priateľstvá a zážitky. Dokonca tam môžete spoznať vašu životnú lásku. Nech to však nie je nikto z vašich vyučujúcich.
  • Spoliehajte sa na seba, lebo ste na vysokej škole, ste dospelý a nikto vás z problémov ťahať nebude. Nebuďte príliš naivný, pretože sa vám to môže vypomstiť.
  • A napokon, nepodliehajte panike. Aj vám sa môže stať, že vás vyhodia zo skúšky, neurobíte zápočet, alebo budete prenášať predmet. Nie ste prvý ani posledný, nabudúce to chce len väčšiu snahu a vytrvalosť, a hlavne menej stresu.