Finančná správa aktuálne varuje a upozorňuje na podvodníka, ktorý sa vydáva za daňového kontrolóra. Údajne sa prezradí tým, že pod zámienkou kontroly pýta peniaze v hotovosti, čo podľa finančnej správy nie je korektným postupom žiadneho z oficiálnych zamestancov daňového úradu. Prezradia ho aj ďalšie neoprávnené postupy a to napríklad vykonávanie svojej „práce“ bez toho, aby ste vopred dostali oznámenie o daňovej kontrole. Oficiálni daňoví kontrolóri takisto vždy chodia vo dvojici, pričom podvodník chodí sám.

zloději

Tieto neoprávnené postupy identifikovalo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v časti Bratislava 2 a neoprávnený „pracovník“ chodí vyberať peniaze od viacerých spoločností v okolí. Zvýšte tak pozornosť najmä vtedy, ak ste vlastníkom spoločnosti a preverte si spomenuté detaily. Takisto je pochopiteľné, že daňoví kontrolóri by sa mali preukázať svojim dokladom, ale aj podpísaným poverením k daňovej kontrole. Aktuálne je tak v Bratislave relatívne vysoká šanca, že peniaze dáte neoprávnenej osobe. Samozrejme len v prípade, ak naletíte jeho amatérsky vykonávanej činnosti a predovšetkým vtedy, ak mu dáte peniaze v hotovosti ihneď na mieste. Takýto postup nie je relevantný s pravými kontrolórmi, tí na mieste hotovosť nepýtajú.

Oficiálni daňoví kontrolóri po skončení svojej práce následne predložia zápisnicu, pod ktorú sa podpíše každý zúčastnený subjekt, respektíve osoba, ktorá bola kontroly zúčastnená. Týmto by sa mal celý oprávnený postup ukončiť a žiadne pýtanie peňazí v hotovosti a na mieste sa nekoná.

rozovod

  • Trochu iný prípad nastáva, ak je kontrola vykonávaná colníkmi a v prípade zisteného prehrešku má colník právo uložiť pokutu, ktorá sa môže uhradiť priamo na mieste. V tomto prípade však ide o pokutu a tá je riadne zúčtovaná, nejde o akési „rýchle zaplatenie“.  V spomenutej situácii vám colník musí vydať tlačivo o tkzv. rozhodnutí na mieste, ktoré je overené pečiatkou.