V podnikaní existuje a žiaľ vzniká veľa faktorov, ktoré môžu dospieť do bodu, kedy majiteľ dotyčnej firmy alebo spoločnosti usúdi, že by bolo pre neho časovo a finančne výhodnejšie, ak by túto zrušil, odborne povedané- zlikvidoval a vymazal jej zápis z obchodného registra. A práve toto je téma, ktorá je dnes veľmi aktuálna, pretože ukážme na smutný fakt- ustanovenia v spojitosti s protipademickými opatreniami pripravujú podnikateľov o biznis, predovšetkým tých menších a začínajúcich, ktorí sú odkázaní na pravidelné zárobky a nemajú v zálohe dostatočné finančné prostriedky na to, aby mohli so svojou v podstate neaktívnou firmou len tak nečinne čakať a niekedy ju zas opäť možno postaviť na nohy. Je pre nich výhodnejšie, ak ju zrušia a v niektorých situáciách, ak je firmu ťažké predať a ani sa táto nezlúči s inou, vtedy je najefektívnejšia likvidacia firmy a jej úplné vymazanie z obchodného registra.

zrušené, cancelled

K tomu je však vhodné osloviť odborníkov, agentúru a tých, čo sa zaoberajú zakladaním, predajom ako aj likvidáciou firiem a majú v tomto obore dostatočné skúsenosti, pretože nejde o jednoduchý a ani o krátky proces. Ale zato v niektorých prípadoch o ten najúčinnejší, ktorý tu predstavuje jediné funkčné riešenie, ako sa zbaviť administratívnych, daňových a iných povinností spojených s touto neaktívnou firmou.

podnikateľ, nie

Pretože tým, že firma jednoducho ukončí svoju činnosť a tým, že bude zrušená, síce môže ukončiť svoje obchodné aktivity a prestať obsluhovať zákazníkov, ale stále je evidovaná v obchodnom registri a pre majiteľa sa s ňou spájajú viaceré náležitosti. Ešte stále je to oficiálne existujúci projekt, za ktorý majiteľ nesie zodpovednosť a musí si plniť pohľadávky voči úradom, byrokratickým a daňovým náležitostiam. A nie každá takáto firma sa dá predať a prepísať jej podiel na nového majiteľa, pretože nie o každú takúto firmu je záujem. Niekedy je jej predaj nereálny a nie je tu ani možnosť zlúčiť ju s inou spoločnosťou.

Práve vtedy je najlepším riešením, dať ju zlikvidovať a nadobro vymazať z OR, čím sa majiteľ zbaví všetkých náležitých povinností.